Ochrona danych

Ochrona danych

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Volleffekt GmbH
Peutestrasse 53A
20539 Hamburg

 

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Jest udostępniany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie w ramach obowiązujące przepisy prawne. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej witryny, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej „https: //” przeglądarki oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w plikach dziennika serwera. To są:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP
Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Transmisja danych przy zawieraniu umowy kupna i wysyłki towaru

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba realizacji umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z określonych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. Technicznych, poinformujemy Cię o tym e-mailem. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Podstawą przetwarzania danych wprowadzonych podczas rejestracji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Przechowujemy dane zebrane podczas rejestracji przez okres, w którym jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania lub udostępnienia w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania wkładów i komentarzy

Treści i komentarze, a także powiązane dane, takie jak adresy IP, są zapisywane. Treści pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki nie zostaną całkowicie usunięte lub musiały zostać usunięte ze względów prawnych.

Przechowywanie komentarzy i komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane z newslettera

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać nasz biuletyn. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna i należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Dane podane przy rejestracji do newslettera przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem lub można zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku „Wypisz się” w biuletynie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli anulujesz. Jeśli te dane zostały nam przekazane w innych celach i gdzie indziej, pozostaną z nami.

Youtube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzasz stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje YouTube, do których z naszych stron uzyskałeś dostęp.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ciasteczka

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Podstawą ustawienia plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (np. Koszyk), jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego technicznie i bezproblemowego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. Do funkcji analitycznych), będą one oddzielnie traktowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analy

tiki. Dostawcą usługi analizy sieciowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „plików cookie”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zwykle USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, reklam.

Anonimizacja adresów IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić sytuacje, w których Google przesyła pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny, w tym adresu IP i późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Możesz to zrobić, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Można go używać do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Możesz to zrobić za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zakazując gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane są przekazywane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Klarna

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usług płatniczych jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Płacąc za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbiera od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Klarna pod adresem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna używa plików cookie do optymalizacji rozwiązania kasowego Klarna. Ta optymalizacja stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Klarna pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegóły dotyczące korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Twoje dane są przekazywane do Klarna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b D

SGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Natychmiastowy przelew bankowy

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem „Sofortüberweisung”. Dostawcą usług płatniczych jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Dzięki procedurze „Sofortüberweisung” otrzymujemy od Sofort GmbH potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast zacząć wywiązywać się z naszych zobowiązań.

W przypadku płatności „Sofortüberweisung” Twój PIN i TAN są przesyłane do Sofort GmbH. Dostawca płatności loguje się do Twojego konta bankowego online, automatycznie sprawdza saldo konta i wykonuje przelew. Następuje natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Twoja sprzedaż, linia kredytowa Twojego debetu oraz istnienie innych rachunków i ich stanów magazynowych są również automatycznie sprawdzane po zalogowaniu.

Oprócz kodu PIN i TAN przesyłanie do Sofort GmbH obejmuje również dane dotyczące płatności i dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer (y) telefonu, adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane niezbędne do realizacji płatności. To przekazanie danych jest konieczne, aby ustalić Twoją tożsamość ponad wszelką wątpliwość i zapobiec próbom oszustwa.

Przekazanie Państwa danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć już wyrażoną zgodę. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Szczegóły dotyczące płatności z natychmiastowym przelewem można znaleźć na: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Po wywołaniu strony ze zintegrowanymi funkcjami Xing nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą dane osobowe nie są przechowywane. Adresy IP nie są zapisywane, a zachowanie użytkownika nie jest oceniane.

Szczegóły dotyczące ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Twittera

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Retweet” odwiedzane strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i publikowane w kanale Twittera. W ten sposób dane są przesyłane do Twittera. Nie znamy treści przesyłanych danych ani wykorzystania tych danych przez Twittera. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera: https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Wtyczka Pinterest

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznościowej Pinterest. Dostawcą jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Kiedy wywołujesz stronę z funkcjami Pinterest, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Dane dziennika są przesyłane do serwerów Pinterest. Serwery znajdują się w USA. Dane dziennika mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków o Twoim adresie IP, odwiedzanych stronach internetowych, rodzaju i ustawieniach przeglądarki, dacie i godzinie zapytania, sposobie korzystania z Pinteresta i cookies.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w informacjach o ochronie danych od Pinteresta: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Google AdSense

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdSense. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense służy do integracji reklam i wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to niewidoczne grafiki, które umożliwiają analizę ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach. Serwer znajduje się w USA. Google może przekazać te informacje partnerom umownym. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi danymi o Tobie.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby nam pomóc

aby zoptymalizować naszą stronę internetową i nasze reklamy.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej oraz w celu określonym powyżej.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to program reklamowy online. Pracujemy ze śledzeniem konwersji w ramach programu reklamowego online. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Google i możemy stwierdzić na podstawie pliku cookie, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego wykorzystaniu. W tym przypadku plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Oznacza to, że nie ma uwzględnienia w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookie konwersji” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Źródło: konfigurator ochrony danych ze strony mein-datenschutzbeauftragter.de

Wyświetlony